Om oss

VOTAB har varit verksam sedan 1970

VOTAB / Varbergs Oljeteknik AB startades i Varberg 1970 av Roland Mårtensson, Gustav Palm och Bertil Bengtsson, vilka ägde 3 lika delar i företaget. Tidigare arbetade de på oljeföretaget DONALD JOBSONS i Varberg som servicemontörer av oljebrännare.

Verksamheten bedrevs i ett gårdshus på Träslövsvägen 18 i Varberg.

Hösten 1973 kom den första oljekrisen. Priset på eldningsoljan blev dubbelt så dyr på mycket kort tid och då blev det aktuellt att minska oljeförbrukningen i fastigheterna, vilket VOTAB hade kunskap om hur man kunde genomföra detta.

Mars 1974 anställdes Sten Eriksson som den fjärde serviceteknikern i företaget och man anställde även en kontorist. Efter det flyttade kontorsverksamheten in i en lägenhet och gårdshuset blev verkstad och lager.

En resa från 1970-talet till 1980-talet

Priset på oljan fortsatte att stiga under resterande delen utav 1970 – talet och intresset för att minska oljeförbrukningen ökade. Under denna tidpunkt gjordes en hel del kraftiga miljöinsatser. Man minskade svavelhalten i oljan, som har gjort att försurningen i våra sjöar har minskat och man installerade elektroniska överfyllnadsskydd på alla oljetankar för att minska risken att spola ut olja i naturen.

I början av 1980 – talet fortsatte priset på oljan att stiga. Under denna tidpunkt så fanns det gott om billig el på marknaden vilket ledde till att man installerade elvärme. Luft/vatten värmepumpen kom på markanden under denna tidpunkt.

I början av åttiotalet fortsatte oljepriset att stiga, det fanns gott om billig el på marknaden vilket fick till följd att det installerades mycket elvärme.

1978 började de första värmepumparna att installeras, luft/ vattenvärmepumpar kom i början av 80 talet. I mitten av 80-talet minskade oljepriset kraftigt och det började installeras oljebrännare på nytt. Försäljningen av värmepumpar minskade kraftigt, fabriker lades ner och gick i konkurs.

1986 kom det en naturgasledning till Varberg och det gick att elda med naturgas vilket är en mycket ren förbränning. 1986 Köpte OVES RÖR i Varberg Votab, anledningen var att Gustav Palm skulle gå i pension och ville avyttra sin del i företaget, fröjden blev att alla tre sålde sina delar till Oves rör.

Oves Rör förvärvar Votab

Med förvärvet av Votab fick Oves Rör tillgång till kunskapen om eldning, och Votab fick tillgång till Oves Rör kapacitet att utföra vvs jobb. Sammanslagningen blev ett stort lyft för båda företagen, av all naturgaslågor som brinner och har brunnit i Varberg har Votab och Oves Rör tänt ca 90 %.

I början av nittiotalet var det en otrolig fart på byggnationen i Varberg.

Roland Mårtensson och Gustav Palm 1976